Πληροφορίες παράδοσης

Delivery time may vary based on your order. You will receive a more specific delivery time at checkout.

Custom Made

Custom Made 1-19 pcs: +2-4 επιπλέον ημέρες

Custom Made 20-49 pcs: +3-7 επιπλέον ημέρες

Custom Made 50-100 pcs: +4-9 επιπλέον ημέρες

Custom Made ≥ 100 pcs: +9-19 επιπλέον ημέρες

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από τη Σουηδία. Είναι πιθανό το πακέτο να καθυστερήσει στο τελωνείο, αυτό οφείλεται στους νόμους της χώρας και όχι σε κάτι για το οποίο μπορεί να κάνει κάτι η Hatstore. Σημειώστε ότι τυχόν τελωνειακοί δασμοί ή/και δασμοί εισαγωγής καταβάλλονται από τον παραλήπτη.