Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

1. Εισαγωγή

Στην Hatstore Scandinavia AB νοιαζόμαστε για την προσωπική σας ακεραιότητα. Συλλέγουμε μόνο απαραίτητα προσωπικά δεδομένα. Στόχος μας είναι να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον πιο επαγγελματικό τρόπο και να συμμορφωνόμαστε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), τον νόμο που διέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Αυτή η πολιτική, με στόχο να διασφαλίσει ότι αισθάνεστε άνετα και έχετε μια ασφαλή εμπειρία, παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Hatstore Scandinavia AB (στο εξής «Hatstore») συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματα που έχετε και πώς μπορείτε να τα εφαρμόσετε. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλον σκοπό εκτός από τον αρχικό, ο οποίος περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων αγορών της Hatstore, αποδέχεστε επίσης την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και συνεπώς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επομένως, είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε την παρούσα πολιτική πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που σχετίζονται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο είναι η Hatstore Scandinavia AB, αριθμό μητρώου επιχείρησης 556913-5436, και έδρα στη διεύθυνση Amerikavägen 10, 393 56 Kalmar Sweden.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα επεξεργαζόμαστε;

Η Hatstore συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα όταν κάνετε μια αγορά, καθώς και όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, επικοινωνείτε μαζί μας ή εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται συναίνεση κηδεμόνα για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Με την εγγραφή ή/και την πραγματοποίηση μιας αγοράς εγγυάστε ότι έχετε τη συναίνεση ενός κηδεμόνα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ρυθμίζει την απαιτούμενη ελάχιστη ηλικία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη Hatstore υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται για παραπάνω χρόνο από όσο απαιτείται. Κάθε τύπος προσωπικών δεδομένων συνδέεται επομένως με έναν σκοπό και μια νομική βάση για να καταστήσουμε νόμιμη την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό περιγράφεται παρακάτω.

«Νομική βάση» σημαίνει ότι υποστηρίζεται από τον νόμο. Η νομική βάση σε αυτό το πλαίσιο καταδεικνύει γιατί είναι απαραίτητο να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα και επώνυμο

Τιμολόγιο και διεύθυνση παράδοσης

Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου

Ημερομηνία γέννησης/Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης **

Σκοπός: Συλλέγονται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, την παράδοση των προϊόντων σας και για να μπορούμε να σας στέλνουμε στοχευμένες προσφορές που πιστεύουμε ότι έχουν αξία για εσάς.

Νομική βάση: Για την επίτευξη του σκοπού «Επεξεργασία της παραγγελίας σας» η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκπλήρωση μιας συμφωνίας αγοράς μεταξύ της Hatstore και εσάς, ως πελάτη, όταν κάνετε μια αγορά από εμάς. Για την επίτευξη του σκοπού «Να αποστέλλονται στοχευμένες προσφορές» η νομική βάση είναι η ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της Hatstore για ανάπτυξη της επιχείρησης.

Περίοδος αποθήκευσης: Μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς (συμπεριλαμβάνεται η παράδοση και η πληρωμή) και για εύλογο χρονικό διάστημα στο εξής ή έως και για επτά χρόνια για προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Σουηδικό Λογιστικό Νόμο.

** Η ημερομηνία γέννησής σας συλλέγεται και αποθηκεύεται όταν κάνετε μια αγορά από μια χώρα όπου προσφέρουμε την Klarna ως τρόπο πληρωμής.

Εάν κάνετε αγορά από μια σκανδιναβική χώρα, συλλέγεται και ο αριθμός κοινωνικής σας ασφάλισης για να μπορεί η Klarna να σας προσφέρει εναλλακτικές λύσεις καθυστερημένης πληρωμής και να σας δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή της. Ωστόσο, τον αριθμό κοινωνικής σας ασφάλισης επεξεργάζεται μόνο η Klarna, που σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός δεν επεξεργάζεται και δεν αποθηκεύεται από την εταιρεία Hatstore. Διαβάστε πώς επεξεργάζεται η Klarna τα προσωπικά σας δεδομένα εδώ: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Στοιχεία πληρωμής

Στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας (αριθμός κάρτας, ημερομηνία ισχύος και κωδικός CVV)

Σκοπός: Συγκεντρώνονται για να μπορέσει ο προμηθευτής υπηρεσιών πληρωμών να επιβεβαιώσει και να επαληθεύσει την ταυτότητά σας όταν πληρώνετε την παραγγελία σας.

Νομική βάση: Τα στοιχεία πληρωμής σας δεν επεξεργάζονται ούτε αποθηκεύονται από την εταιρεία Hatstore, καθώς μόνο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει πρόσβαση στα στοιχεία πληρωμής σας.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι επομένως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για αυτόν τον τύπο δεδομένων. Δεν είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα.

Περίοδος αποθήκευσης: Δεν αποθηκεύονται από την εταιρεία Hatstore.

Πληροφορίες για τα προϊόντα που αγοράσατε

Λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα που αγοράσατε

Σκοπός: Συλλέγονται για τη διαχείριση τυχόν επιστροφών και παραπόνων και για βοήθεια σχετικά με υποθέσεις εξυπηρέτησης πελατών.

Νομική βάση: Απαραίτητη για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τον σκοπό.

Περίοδος αποθήκευσης: Μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς (συμπεριλαμβάνεται η παράδοση και η πληρωμή) και για εύλογο χρονικό διάστημα στο εξής ή έως και για επτά χρόνια για προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Σουηδικό Λογιστικό Νόμο.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διασύνδεσής σας με την εταιρεία Hatstore

Πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας

Χρόνοι απόκρισης για ιστοσελίδες, σφάλματα λήψης κ.λπ.

Πώς μπήκατε και βγήκατε από την υπηρεσία

Ειδοποιήσεις παράδοσης όταν επικοινωνούμε μαζί σας

Σκοπός: Συλλέγονται για βελτίωση των υπηρεσιών, των προϊόντων και των λειτουργιών μας και για γενικούς σκοπούς επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Νομική βάση: Οι ειδοποιήσεις είναι απαραίτητες για να ικανοποιηθεί το έννομο συμφέρον της εταιρείας Hatstore προς αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και βελτίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης.

Περίοδος αποθήκευσης: Από τη συλλογή και για εύλογο χρονικό διάστημα αμέσως μετά.

Δεδομένα συσκευής

Διεύθυνση IP

Ρυθμίσεις γλώσσας, ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική τοποθεσία, ζώνη ώρας κ.λπ.

Λειτουργικό σύστημα, πλατφόρμα, ανάλυση οθόνης κ.λπ.

Σκοπός: Συλλέγονται για να ενεργοποιήσουν την ανάλυση κινδύνου και να αποτρέψουν απάτες.

Νομική βάση: Η συλλογή είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της Hatstore για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Περίοδος αποθήκευσης: Από τη συλλογή και για εύλογο χρονικό διάστημα στο εξής.

4. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Hatstore χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω Secure Socket Layer (SSL) για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται όταν κάνετε μια αγορά από εμάς. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε ασφαλή και κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Επίσης, μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστατεύουμε τις ιστοσελίδες μας και άλλα συστήματα από απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση, τροποποίηση ή διάδοση των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Προσπαθούμε πάντα να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εντός της ΕΕ/ΕΟΧ. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με έναν επεξεργαστή προσωπικών δεδομένων ο οποίος, είτε ο ίδιος είτε μέσω εξωτερικού συνεργάτη, είναι εγκατεστημένος ή αποθηκεύει δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο επεξεργαστής έχει πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον σκοπό (για παράδειγμα αρχεία καταγραφής). Στη συνέχεια, η Hatstore θα λάβει όλα τα εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με ασφάλεια και με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται εντός της ΕΕ/ΕΟΧ.

5. Με ποιον μοιραζόμαστε δυνητικά τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται μόνο η Hatstore και επιλεγμένα τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και παράδοσης: Η Hatstore μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εταιρείες logistics και παράδοσης, ώστε να είναι δυνατόν να διεκπεραιώσει και να παραδώσει την παραγγελία σας.

Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και παρόμοιοι πάροχοι: Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδεχομένως να κοινοποιηθούν σε υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών, με σκοπό να μπορέσουν να αξιολογήσουν την πιστοληπτική σας ικανότητα όταν κάνετε αίτηση για ορισμένες μεθόδους πληρωμής που προσφέρουμε και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα και τη διεύθυνσή σας.

Αρχές: Η Hatstore ενδέχεται να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες σε αρχές όπως η αστυνομία, η σουηδική Εφορία και άλλες, εάν κληθούμε να το πράξουμε από τον νόμο.

Πρακτορεία υπηρεσιών μάρκετινγκ: Η Hatstore μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με πρακτορεία υπηρεσιών μάρκετινγκ προκειμένου να σας σταλούν στοχευμένες προσφορές.

Υπεργολάβοι και άλλοι προμηθευτές: Η Hatstore μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με υπεργολάβους και άλλους προμηθευτές κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ποτέ δεν πουλάμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε. Είμαστε ειλικρινείς ως προς τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα και είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτό.

  • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διάρκεια του χρόνου που χρειάζεται για να επαληθεύσουμε και να διορθώσουμε τα δεδομένα.

  • Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ανάκλησης συναίνεσης σε σχέση με ενημερωτικά δελτία και SMS στους όρους και τις προϋποθέσεις αγορών.

  • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, η Hatstore ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να διαγράψει όλα τα δεδομένα, λόγω υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λογιστική και φορολογική νομοθεσία.

  • Δικαίωμα αντίρρησης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που βασίζεται σε ισορροπία συμφερόντων. Για να δικαιούται η Hatstore να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρέπει να επιδείξουμε έννομο συμφέρον με μεγαλύτερη βαρύτητα, βάσει των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας.

  • Δικαίωμα δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (η λεγόμενη «δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων»). Αυτό ισχύει εάν το δικαίωμά μας να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασίζεται στη συναίνεσή σας ή στην εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας. Προϋπόθεση για τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων είναι η μεταφορά να είναι τεχνικά δυνατή και να πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο customerservice-gr@hatstore.com

Η Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Sw. Datainspektionen) είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όποιος πιστεύει ότι μια εταιρεία επεξεργάζεται εσφαλμένα προσωπικά δεδομένα μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στη Σουηδική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων.

7. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Το κατάστημα Hatstore χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική μας για τα cookies.

8. Επικοινωνήστε μαζί μας

Για τυχόν απορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση του δικαιώματός σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο customerservice-gr@hatstore.com

9. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η Hatstore διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές απαιτήσεις ή να διορθώσει τυχόν αναστάτωση. Όλες οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται σε αυτό το έγγραφο.

Τελευταία τροποποίηση στις 21 Οκτωβρίου 2020